Šis klausimas iškilo prieš keletą metų, pabendravus su keliais ISM profesoriais. Jie tikrai stebino inteligencija, žinių gausa, bet kėlė įtarimą, kad nėra susidūrę su realiu verslu. Pasikalbėjus paaiškėjo, kad tik nedidelė dalis profesūros turi praktikos versle patirtį. Tada ISM facebook’o puslapyje uždaviau klausimą: „Ar ISM žino, kiek absolventų įkuria savo verslus ir tampa verslininkais?“. Vieną klausimą ištrynė, kitą – ignoravo. Susidarė įspūdis, kad šia tema vengiama diskutuoti.

Šį klausimą prisiminiau neseniai išvydęs ISM reklaminį plakatą. Vienas iš reklaminių šūkių „kalė tiesiai į kaktą“:  „30 % ISM absoventų uždirba nuo 3000 Lt iki 5000 Lt į rankas!“. Kam adresuotas šis šūkis? Būsimam verslininkui? – Tubūt, ne. Gal likę 70 % taps verslininkais? Vargu. Juk verslininkas investuoja į verslą ir sprendžia savarankiškai (arba kartu su verslo partneriais), kiek išgalės skirti savo reikmėms. Šūkis suponuoja:  70% prasčiau besimokiusių studentų taps „antro ešalono“ vadybininkais ir negali tikėtis plakate nurodytų atlyginimų.

Tad, ką gi ruošia ISM’as? Būtų smalsu sužinoti statistiką: Kiek ISM absolventų tampa verslininkais?

P.S. Mano draugas nėra pozityvaus mąstymo šalininkas. Jis įsitikinęs, kad anksčiau ar vėliau lietuviškos kilmės verslas „parsiduos“ užsienio kapitalui, todėl planingai yra rengiami aukštos kvalifikacijos vadybininkai.