Žmogaus tikėjimą labai įtakoja aplinka, kurioje jis yra. Dėl to jis turėtų pasirinkti šventųjų ir išmintingųjų draugiją. Tikėjimas – tai tikėti savąja Savastimi. Netikėjimas – tai painioti su Savastimi tai, kas nėra savastis.

Sri Anandamayi (vertė Ginta Gaivenytė)