Saugokitės to, kas jus paverčia priklausomais.Tikras Mokytojas neįkalins mokinio idėjų, jutimų ir veiksmų tam tikroje formoje. Kaip tik atvirkščiai – jis jam kantriai rodys būtinybę išsilaisvinti nuo visų idėjų ir elgesio būdų. Jis jam patars eiti su gyvenimu, kur jis veda – ne mėgaujantis ar kenčiant, bet suprantant ir mokantis.

Būdamas su Mokytoju mokinys išmoksta mokytis, o ne prisiminti ir paklusti. Satsangas nesuvaržo, o išvaduoja.

Saugokitės to, kas jus paverčia priklausomais. Dauguma taip vadinamų atsidavimo Guru praktikų baigiasi nusivylimais – jei ne tragedijomis. Laimė, kad nuoširdūs ieškotojai per laiką susivokia ir tampa išmintingesni.

Šri Nisargadatta Maharadž, vertė Ginta Gaivenytė