Paprastai jūs turite nuliūsti, kad pažintumėte džiaugsmą ir pradžiugti, kad pažintumėte liūdesį. Tačiau tikroji laimė yra nesukelta ir negali išnykti, kai trūksta stimuliavimo. Tai nėra liūdesio opozicija. Joje telpa visas liūdesys ir kančia. Šri Nisargadatta Maharadž

Vertė Ginta Gaivenytė