Kodėl V.Putinas pritartų LDK atgaivinimo idėjai?

Putino skleidžiama ideologija lašas į lašą panaši į III -iojo reicho. Apie savanorišką Sudetų = Krymo prisijungimą; apie indoeuropiečių (arijų) = sarmatų rasės išskirtinumą, apie vokiečių =rusų ypatingą geną ir apie Dievo = Velnio? įkvėpta misiją suvienyti arijų tautas po Vokietijos =Rusijos sparneliu; apie būtinybe atsikratyti žydų (globalistatų) jungo ir susigrąžinti buvusią šlovę. Visa