Ką šiandien Putinui patartų Gebelsas?

Filosofijos mokslų daktaras Josefas Gebelsas (Joseph Goebbels, 1897-1945), buvo vienas iš artimiausių Hitleriui žmonių. Buvo intelektualus, stropus, geras strategas ir oratorius, bet kartu cinikas, žiaurus ir pavojingas oponentams. 1933 m. naciams atėjus į valdžią paskirtas propagandos ir švietimo ministru. II pasauliniam karui pasisukus vokiečiams nepalankia linkme,  jis propagandos priemonėmis maskavo vokiečių kariuomenės nesėkmes ir iki karo pabaigos palaikė tikėjimą