„Graži tu, mano brangi tėvyne“ – Maironis rašė eilėraštyje „Lietuva brangi“. O dabar stebimės, kad maistas, kuras, šildymas brangus…