Nors daugelis valdžioje nori matyti dorus, atvirus, principingus žmones, tačiau profesiniai reitingai byloja ką kitą. Pavyzdžiui, policininko reitingas Lietuvoje – 55%, o štai politiko Andriaus Kubiliaus vos siekia 16%.

Žinoma, visus Lietuvos valstybingumo šulus – Vytautą Landsbergį, Andrių Kubilių, Dalią Grybauskaitę, …  jėgos, siekiančios SSSR restauracijos, nuolatos siekė sukompromituoti visuomenės akyse. Taip, išorinės priešiškos jėgos ir prasta viešųjų ryšių strategija turi įtakos reitingams, tačiau esminė priežąstis, man regis, slypi žymiai giliau. Priežąstis – tarybinės kartos pasąmonėje.

Tarybinės okupacijos metais į neprincipingus, paperkamus valdininkus išsivystė atlaidus, beveik draugiškas požiūris. Siekdami be eilės gauti paskyrą butui, automobiliui, išsisukti iš tarybinės armijos, piliečiai, sumokėję kyšį, tapdavo su tarybiniu valdininku kolaborantais (bendrininkais), kartu mulkinačiais tarybinę valdžią.

Šis požiūris vis dar tebelydi mus. Mes labai atlaidžiai žvelgiame į policininką, atsipirkę už pražangą dvigubai mažesne sumą; į teisėją, kuris sumažino mums pelnytą ar nepelnytą bausmę; į miesto architektą, kuris užmerkė akis į projekto trūkumus ir išdavė leidimą statybai; į kultūros paveldo inspektorių, kuris už „dovanėlę“, leido „išimties tvarka“ pakabinti senamiestyje iškabą.

Mes viešai gerbiame principingus žmones, tačiau balsuodami rodome jiems nykštį žemyn. Kodėl? – Todėl, kad principingumas mums siejasi su nežmoniškumu, o valdininko „lankstumas“ – su tolerancija ir mūsų lūkesčių išsipildymu.

Iš vienos pusės visuomenė reikalauja vis griežtesnių bausmių valdininkams už korupciją, o kitą vertus nori matyti valdžios postuose žmones, su kuriais galima būtų „susitarti“. Todėl dar nuo A.t.A  premjero A. Brazausko laikų jaučiame simpatiją politikams, valdininkams ir visuomenės veikėjams, kurie kalba pozityviai, tačiau abstrakčiai, galų gale nieko doro nepasakydami. Arba lengvai keičia nuomonę – kaip dabartinis mūsų premjeras. Mus ramina viltis: su valdininku, kuris dienoj kelis kartus pakeičia nuomonę, bus galima susitarti.