„Нам нужен мир, и предпочтительно весь“. Леонид Брежнев (ru.)

Regis, kai 2005 m. Putinas ir jo aplinka nuspendė atgaivinti „велику державу“ – didžiają Rusijos imperiją – jis griebėsi visų jam žinomų KGB metodų. Šaltojo karo metais JAV ir Vakarų šalys jau buvo įgiję įmunitetą KGB veiklai ir KGB priemonės buvo operatyviai užkardomos, todėl SSSR spectarnybos negalėjo elgtis nevaržomai ir demonstruoti visų „sąmonės užvaldymo technologijų“.

Kai Vakarai nutarė suartėti su Rusija, o „Šarikovą“ pakviesti prie G-8 derybų stalo, Putinui ir jo galvažudžiams atsivėrė neregėtos galimybės. Jų rankose atsidūrė kortos, kurių jie net nesapnavo gauti į savo rankas.

Tučtuojau į apyvartą buvo paleistas visas KGB priemonių arsenalas: Vakarų politikų ir verslininkų papirkimai, šantažas, provokacijos, bankų aferos, finansinės piramidės, priedangos kompanijos, finansuojančios antivalstybinę veiklą, apmokančios dezinformaciją spaudoje ir perkančios rinkėjų balsus. Nesibodima griebtis ir oponentų nužudymų. Tačiau į atvirą konfrontaciją su Vakarais Putinas vis dar nedrįso stoti.

„Skaldyk ir valdyk!“ – sako lotynų patarlė. Putinui reikia suskaldyti Vakarų visuomenę. Kartu Vakarų šalys – jėga, o po vieną įveikti Vakarų šalis Putinui – vieni juokai. Gal asmeniniam Kremliaus patriarchui Kirilui palaiminus jėgų persvara viena diena pakryps Rusijos naudai? – mąstė „provoslavas“ Putinas.

Štai čia į pagalbą Putinui ateina komercinės žiniasklaidos priemonės ir internetas. Vakarų valstybės informaciniame fronte Putinui pasipriešinti jau negali. Kovojant už „žodžio laisvę“ visi valstybiniai informacijos kanalai yra sunaikinti arba priklauso Rusijos priedangos įmonėms. Belieka atitinkamai „apdoroti“ vakariečių pasaulėžiūrą.

Savaime suprantama, Putinas suvokė, kad įtikinti mus aukšta Rusijos kultūra ir gerbūviu, nebus lengva. Todėl vyriausiasis Kremliaus propagandistas Surkovas formuluoja Kremlioaus propagandai kitus tikslus: įteigti vakariečiams, kad Rusijos valdovai – griežti, tačiau teisingi, tvirtai puoselėjantys visuomenės moralę bei nuosekliai ginantys aukštas krikščionybės vertybes (sic!).

Tačiau Surkovas supranta, kad vien pozityvių, tačiau melagingų lozungų kartojimo nepakaks. Baimė ir seksas – stipriausi prigimtiniai jausmai, kurie priverčia žmogų atsisakyti kritinio mąstymo. Atvirai propaguoti seksą netinka, nes prieštarautų Putino kaip moralės puoselėtojo įvaizdžiui, o štai įvaryti baimę vakariečiams – efektyvi juodųjų viešųjų ryšių strategija. Tuomet mes nešime kudašių nuo „vaiduoklių“ Vakaruose ir pateksime tiesiai į Rusijos „meškos“ glėbį.

Kuo išgąsdinti sočius vakariečius, jei jokių realių pavojų jų akiratyje nematyti? Propagandai – tai  ne kliūtis. Daugumos žmonių protas į vaizdinius reaguoja taip pat kaip į realiai egzistuojantį pavojų. Tereikia propagandai apeiti sąmoningumo barjerą ir įskiepyti „fantomus“ į mūsų pasąmonę. Štai čia Surkovo komanda pademonstravo didelį išradingumą.

Propagandos priemonėmis buvo formuojamas ne vienas „slaptas grėsmės šaltinis“, o kuriama ištisa seriją Surkovo komiksų:

  • Pasaulį valdo cinikai žydai, masonai, iliuminatai ir ufonautai. Jie neišpažįsta krikščioniškų vertybių, todėl kelia pavojų visai žmonijai. Jie veikia slapta. Nekenčia Putino ir KGB, nes jie žino jų paslaptis, ir vieninteliai budi pasaulio dorovės sargyboje;
  • Užsimaskavę finansininkais, politikais ir žymiais filantropais globalistai ranka rankoj su ateiviais iš kitų planetų (sic!) griauna tradicinę šeimą, skatina gėjų santuokas, vaikus prievarta atskiria nuo tėvų, skatina abortus ir eutanazija. Jų tikslas – sukurti paklusnių mankurtų visuomenę ir užvaldyti planetą Žemę;
  • Vakarų demokratinė santvarka yra atgyvenusi. Ji nepajėgi priešintis sąmokslininkų – masonų, gėjų, iliuminatų – destrukcijai. Tik autoritarinė valdžia gali veikti baisaus pavojaus akivaizdoje efektyviai ir sunaikinti „slaptus žmonijos priešus“;
  • Rytų Europos tautos yra sarmatai – vieno kraujo su rusais, todėl privalo paremti vieni kitus. O Vakarų Europos tautos yra savanaudžiai, pragmatikai, cinikai, jie niekina mūsų bendrą šlovingą praeitį ir dvasines vertybes;
  • Vakarų istorikai iškraipo ir klastoja mūsų bendrą istoriją. Vakarų politikų, istorikų nei vienu žodžiu negalima tikėti. Tik prorusiški portalai ir You Tube jūs galite rasti „ojektyvią“ informaciją;
  • Sarmatų žemės ypatingos, šventos. Tai ne Jeruzalės ar Bavarijos žemės. Todėl turime kuo greičiau pasipriešinti Eurointegracijai, nes unikali sarmato-tarybinė kultūra bus asimiliuota.

Šiose tezėse daug prieštaravimų, tačiau Kremliaus propaganda nėra skrupulinga detalėms. Daugelis mūsų piliečių nemoka kritiškai analizuoti informacijos, o painiava  juos tik dar labiau intriguoja.

Manau, kad šios propagandos strategijos įgyvendimas Putinui kainavo žymiai daugiau nei Sočio žiemos olimpiada. Ši strategija vis dar įgyvendinama, tačiau skubota Krymo aneksija labai pakenkė Surkovo planui. O Lietuvą, tikiuosi, išgelbėjo, nes dar metai kiti ir mes savanoriškai būtume paprašę Putino „stogo“ nuo globalistų.